Psychoterapia

Rozwój osobisty

Szkolenia

Ośrodek powstał w październiku 1994 r. jako filia Ośrodka INTRA w Warszawie. Aktualnie Ośrodek INTRA – Białystok funkcjonuje jako niezależna, autonomiczna placówka i posługuje się pełną nazwą w brzmieniu: Ośrodek Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA Joanna Nitkiewicz-Powichrowska.

Od początku powstania Ośrodka, do chwili obecnej INTRA – Białystok pozostaje pod opieką merytoryczną i superwizyjną Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, w zakresie prowadzonej praktyki psychoterapeutycznej oraz działalności szkoleniowej.

Ośrodek Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA– Białystok zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej i grupowej, jak również pomocą oraz edukacją psychologiczną dla osób dorosłych. W Ośrodku prowadzone są także szkolenia w formie treningów i warsztatów psychologicznych dla różnych grup zawodowych oraz osób indywidualnych.

Od września 2017 r. , w zakresie organizacji i prowadzenia różnych form szkoleniowych Ośrodek INTRA- Białystok nawiązał współpracę z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr „PROFESJA” w Białymstoku.

Naszą ofertę kierujemy do osób:

– będących w kryzysach życiowych, rodzinnych lub małżeńskich
– mających za sobą trudne emocjonalnie zdarzenia, wpływające na aktualne życie
– przeżywających stany depresyjne, lękowe, a także posiadających utrwalone i nieefektywne strategie zachowań życiowych
– nastawionych na rozwój, samopoznanie, pragnących efektywniej radzić sobie z własnymi ograniczeniami oraz korzystać z własnych zasobów

Zapisz się do newslettera

Wykonanie strony AAOO.pl - strony internetowe - https://www.aaoo.pl