O nas

Ośrodek powstał w październiku 1994 r. jako filia Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Aktualnie Ośrodek INTRA – Białystok funkcjonuje jako niezależna, autonomiczna placówka i posługuje się pełną nazwą w brzmieniu: Ośrodek Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA Joanna Nitkiewicz-Powichrowska.

Od początku powstania Ośrodka, do chwili obecnej INTRA – Białystok pozostaje pod opieką merytoryczną i superwizyjną Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, w zakresie prowadzonej praktyki psychoterapeutycznej oraz działalności szkoleniowej.

Ośrodek Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA– Białystok zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej i grupowej, jak również pomocą oraz edukacją psychologiczną dla osób dorosłych. W Ośrodku prowadzone są także szkolenia w formie treningów i warsztatów psychologicznych dla różnych grup zawodowych i osób indywidualnych, w tym superwizje indywidualne i grupowe, mające na celu profesjonalne wsparcie oraz doskonalenie umiejętności zawodowych. Zespół Ośrodka składa się z profesjonalistów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej, treningów i warsztatów psychologicznych oraz szkoleń dla różnych grup zawodowych.

Od września 2017 r. , w zakresie organizacji i prowadzenia różnych form szkoleniowych Ośrodek INTRA – Białystok nawiązał współpracę z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr „PROFESJA” w Białymstoku.

Naszą ofertę kierujemy do osób:

  • będących w kryzysach życiowych, rodzinnych lub małżeńskich

  • mających za sobą trudne emocjonalnie zdarzenia, wpływające na aktualne  życie

  • przeżywających stany depresyjne, lękowe, a także posiadających utrwalone i nieefektywne strategie zachowań życiowych

  • nastawionych na rozwój, samopoznanie, pragnących efektywniej radzić sobie z własnymi ograniczeniami oraz korzystać z własnych zasobów

Zespół

Zespół Ośrodka składa się z profesjonalistów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej, treningów i warsztatów psychologicznych oraz szkoleń dla różnych grup zawodowych. Pracujemy w nurcie humanistycznym i doświadczeniowym, dobierając metody pracy do indywidualnych potrzeb danej osoby. W podejściu do klienta ważne są dla nas idee humanistyczne: empatia, akceptacja i autentyczność.

Joanna Nitkiewicz-Powichrowska

Psycholog – specjalizacja kliniczna, psychoterapeuta. Studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego (1981-1986). Członek Sekcji Psychoterapii, Sekcji Trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra. Współzałożycielka Ośrodka Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA w Białymstoku.

Danuta Matreńczyk

Pedagog, socjoterapeuta doradca zawodowy oraz trener I i II stopnia (licencja nr 242) w zakresie prowadzenia treningów psychologicznych i warsztatów szkoleniowych rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. (1997 r.)

Teresa Krawczuk

Psycholog – specjalizacja kliniczna (Uniwersytet Gdański, 1981-1986). Członek Sekcji Psychoterapii oraz Sekcji Trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra. Współzałożycielka Ośrodka Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA w Białymstoku. Od wielu lat pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku, gdzie zajmuje się diagnozą  oraz poradnictwem […]

Cezary Godlewski

Psycholog, studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1981-1986). W 1999 r. w Akademii Medycznej w Białymstoku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w specjalności biologia zachowania. Współzałożyciel  Ośrodka INTRA Białystok, aktualnie jest pracownikiem Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Z Ośrodkiem Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA współpracuje w obszarze działalności superwizyjnej.

Oferta

Psychoterapia

W  pracy  psychoterapeutycznej  z klientem  pracujemy  w  podejściu   humanistycznym,  doświadczeniowym. Przywiązujemy dużą wagę do analizy wewnętrznego doświadczenia  pacjenta   płynącego    z    jego   organizmu  „tu  i  teraz”    oraz   rozumienia   pacjenta  jako    osoby  poszukującej     wewnętrznej    integracji    w    obszarach:   emocjonalnym, społecznym    i    duchowym.    Korzystamy    również    z  […]

Rozwój osobisty

Prowadzone przez nas zajęcia w obszarze rozwoju osobistego odnoszą się do różnych sfer naszego życiowego funkcjonowania. Służą pogłębianiu samoświadomości i lepszemu rozumieniu siebie w kontaktach z innymi, a także rozwojowi ważnych w tym zakresie umiejętności. Zachęcamy i zapraszamy do doświadczania satysfakcji związanej z pracą nad sobą poprzez udział w warsztatach szkoleniowych i treningach psychologicznych pod […]

Szkolenia dla firm

Nasza oferta szkoleniowa dotyczy osób chcących rozwijać i doskonalić umiejętności przydatne zarówno w kontakcie indywidualnym, jak i relacjach w grupie czy zespole pracowniczym. Kładziemy nacisk zwłaszcza na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, zachowań asertywnych, współpracę w zespole i zdolność efektywnego radzenia sobie z obciążeniami. Priorytetowym celem naszych spotkań jest poszukiwanie takich rozwiązań, które pozostają w zgodzie z […]

Superwizja

Od 2017 r. w Ośrodku prowadzona jest również superwizja pracy psychoterapeutycznej, socjoterapeutycznej  oraz trenerskiej, w formie  indywidualnej i grupowej, pod opieką merytoryczną Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie

Cennik

Psychoterapia oraz inne formy wsparciaCzas trwaniaCena
Wstępna indywidualna konsultacja psychologiczna60 minut200,00 zł
psychoterapia indywidualna
(I wizyta)
60 minut200,00 zł
psychoterapia indywidualna
(sesja 1 raz w tygodniu )
50 minut180,00 zł
psychoterapia indywidualna
(sesja 2 razy w miesiącu )
50 minut200,00 zł
psychoterapia indywidualna90 minut280,00 zł
konsultacja małżeńska lub rodzinna90 minut300,00 zł
poradnictwo psychologiczne/
interwencja kryzysowa
60 minut200,00 zł
poradnictwo psychologiczne/
interwencja kryzysowa
90 minut280,00 zł
coaching 60 minut200,00 zł
coaching rodzicielski60 minut200,00 zł
focusing60 minut200,00 zł
opłata za gotowość do świadczenia usług terapeutycznych180,00 zł
Nr konta firmowego: 60 1090 2587 0000 0001 3721 3460 (Santander Bank Polska). Prosimy o terminowe wpłaty -
przelewem na konto firmowe, Blikiem lub wpłatą gotówką najpóźniej w dniu wizyty.
Cennik ważny od 01.01.2024 r.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Psychoterapia grupowa oraz inne formy odziaływań w grupieCzas trwaniaCena
Konsultacja przed przyjęciem do grupy terapeutycznej dla dorosłych (2 sesje)60 min./sesja200,00 zł
Konsultacja przed przyjęciem do grupy dla młodzieży (3 sesje)
1.konsulacja nastolatka z rodzicami
2.konsultacja nastolatka
3. konsultacja nastolatka z rodzicami
90 min./sesja
60 min./sesja
50 min./sesja
280,00 zł
200,00 zł
180,00 zł
Grupa terapeutyczna dla dorosłych (trwa ok. 3 m-ce, moduł
podstawowy – 36 godz.)
4 spotkania w m-cu (raz w tygodniu- 3 godz.)480,00 zł/osoba
Grupa terapeutyczna, rozwojowo - terapeutyczna lub rozwojowa dla młodzieży4 spotkania w m-cu (raz w tygodniu – 2 godz.)360,00 zł/ osoba
Praca nad zmianą (24 godz.) 8 spotkań (1 raz w tygodniu – 2 godz.)720,00 zł (możliwość opłaty w 2 ratach)
Nr konta firmowego: 60 1090 2587 0000 0001 3721 3460 (Santander Bank Polska). Prosimy o terminowe wpłaty, Konsultacje indywidualne - przelew na konto lub wpłata gotówką najpóźniej w dniu wizyty, zajęcia grupowe - wpłata na konto firmowe najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.
Cennik ważny od 01.01.2024 r.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Treningi i warsztatyCzas trwaniaCena
Trening interpersonalny40 godz.1600,00/osoba
(możliwość wpłaty w 2 ratach)
Trening asertywności 30 godz.1400,00/osoba
(możliwość wpłaty w 2 ratach)
Warsztat antystresowy 20 godz.1000,00/osoba
Warsztat pracy nad zmianą 24 godz.1200,00/osoba
Warsztat umiejętności wychowawczych 20 godz.1000,00/osoba
Praca nad konfliktem – zajęcia warsztatowe 12 godz.600,00/osoba
Efektywna komunikacja – zajęcia warsztatowe12 godz.600,00/osoba
Poczucie własnej wartości – zajęcia warsztatowe20 godz.1000,00/osoba
Indywidualny trening antystresowy, 6-8 sesji1 sesja-60 minut200 zł/ za sesję
Trening relaksacyjny (12 godz., 1 raz w tygodniu) , w małej grupie osób (5-8)1 sesja-50 minut580,00 zł / osoba
Inne – odpowiadające na zapotrzebowanie klientakoszt przedsięwzięcia uzależniony od liczby godzin i grupy docelowej
Nr konta firmowego: 60 1090 2587 0000 0001 3721 3460 (Santander Bank Polska). Prosimy o terminowe wpłaty. Po zakwalifikowaniu na trening lub warsztat pobierana jest 20% zaliczka. Wpłaty zaliczki należy dokonać na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem. Pozostała kwota powinna być wpłacona przelewem na konto firmowe lub gotówką, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zajęć .
Cennik ważny od 01.01.2024 r.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.
SzkolenieCzas trwaniaCena
Asertywność w pracy30 godz./grupa 12-18 osób6900,00/szkolenie
Komunikacja w zespole 20 godz./grupa 12-18 osób4800,00 zł/szkolenie
Warsztat antystresowy24 godz./grupa 12-18 osób5760,00 zł/szkolenie
Negocjacje nastawione na współpracę30 godz./grupa 12-18 osób7200,00 zł/szkolenie
Mediacje w zespole12 / 20 godz. 580,00 zł / 900,00 zł/
osoba
Twórcze podejście do konfliktów, kryzysów i sytuacji trudnych20 godz.900,00 zł/osoba
Indywidualna konsultacja dot. autoprezentacji90 minut280,00 zł/osoba
Autoprezentacja – świadome pokazywanie siebie12 / 20 godz. 580,00 zł / 900,00 zł/
osoba
Konstruktywna praca z problemami wychowawczymi20 godz.780,00 zł/osoba
Inne – odpowiadające na zapotrzebowanie klienta ilość godzin i koszt przedsięwzięcia do ustalenia
Nr konta firmowego: 60 1090 2587 0000 0001 3721 3460 (Santander Bank Polska). Prosimy o terminowe wpłaty.
Po zakwalifikowaniu na szkolenie pobierana jest 20% zaliczka. Wpłaty zaliczki należy dokonać na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Pozostała kwota powinna być wpłacona przelewem na konto firmowe, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zajęć.
Cennik ważny od 01.01.2024 r.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Formy superwizji Czas trwaniaCena
superwizja indywidualna50 min./sesja200,00 zł
superwizja indywidualna z analizą nagrań audio lub wideo sesji90 min./sesja280,00 zł
Superwizja grupowa
(2-3 osoby)
3 godz. 270,00
superwizja grupowa
(4 - 5 osób)
4 godz. 340,00 /osoba
superwizja grupowa
(6-8 osób)
5 godz. 400,00 /osoba
Nr konta firmowego: 60 1090 2587 0000 0001 3721 3460 (Santander Bank Polska). Prosimy o terminowe wpłaty -
przelewem na konto lub wpłata gotówką najpóźniej w dniu wizyty.
Cennik ważny od 01.01.2024 r.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.


    Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Intra J.Nitkiewicz-Powichrowska z siedzibą przy ul. Witebska 4AA, 15-388 Białystok. Więcej informacji w Polityka prywatności