Aktualności

Najbliższe propozycje INTRY:

  • TRENING INTERPERSONALNY (30 godz.)

Planowany termin: 02.03.2018 r. – 04.03.2018 r.

  • WARSZTAT ANTYSTRESOWY (20 godz.)

Planowany termin: 16.03.2018 r. – 17.03.2018 r.

  • TRENING ASERTYWNOŚCI (30 godz.)

Planowany termin: 16.02.2018 r. – 18.02.2018 r.

  • WARSZTAT – POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI (20 godz.)

Planowany termin: 22.02.2018 r. – 23.02.2018 r.

  • SUPERWIZJA INDYWIDUALNA LUB GRUPOWA

Planowany termin: do ustalenia z prowadzącym

Prowadzący: Cezary Godlewski, Joanna Nitkiewicz-Powichrowska

Szczegółowych informacji udziela Joanna Nitkiewicz-Powichrowska, koordynator Ośrodka INTRA ds. szkoleń: tel. 600 635 145, od października 2017 r. również Sekretariat Ośrodka PROFESJA: 85 732 37 76

Osoby zainteresowane proponowanymi lub innymi formami szkoleń proszone są o osobisty, e-mail lub telefoniczny kontakt z koordynatorem ds. szkoleń lub sekretariatem Ośrodka PROFESJA oraz wysłanie zapotrzebowania lub zgłoszenia w formie elektronicznej: intra@intra.bialystok.pl lub profesja@profesja.bialystok.pl