Andrzej Masłowski

Dr psychologii, psychoterapeuta, ksiądz rzymskokatolicki, wykładowca w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie Wydział Nauk Społecznych, kierunek Psychologia.

Absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie Wydział Teologiczny. Ukończone czteroletnie Szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie, w trakcie certyfikacji.

Zainteresowania:

Nauki przyrodnicze, literatura piękna, architektura, żeglarstwo

Zdobyte doświadczenie dydaktyczne jako:

 • Adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Adiunkt w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku.
  Wykładowca w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku.
 • Zajęcia zlecone w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w
  Lublinie w Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia.
 • Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku (aktualnie).

Doświadczenie psychologiczne:

 • Od 2003r. Psycholog w Sądzie Metropolitalnym Białostockim, Biegły Sądowy Trybunału Metropolitalnego Białostockiego w sprawach małżeńskich.
 • Psycholog w AWSD.
  2008r. – 2009r. Psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 • Od 2009r. Psycholog, psychoterapeuta przy Fundacji ‘Spe salvi” w Białymstoku.
 • Od 2013r. – 2017r. Psycholog w Zespole Szkół Katolickich w Białymstoku.
 • 2017r. – 2020r. Psycholog w Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku

Strona internetowa:

https://innoo.pl