Rozwój osobisty

Prowadzone przez nas zajęcia w obszarze rozwoju osobistego odnoszą się do różnych sfer naszego życiowego funkcjonowania. Służą pogłębianiu samoświadomości i lepszemu rozumieniu siebie w kontaktach z innymi, a także rozwojowi ważnych w tym zakresie umiejętności. Zachęcamy i zapraszamy do doświadczania satysfakcji związanej z pracą nad sobą poprzez udział w warsztatach szkoleniowych i treningach psychologicznych pod kierunkiem doświadczonych osób prowadzących szkolenia. Zajęcia adresowane są do wszystkich osób pragnących doskonalić własne umiejętności interpersonalne, rozwijać satysfakcjonujące kontakty z innymi ludźmi oraz zwiększać własną efektywność w życiu prywatnym oraz społecznym. Nasze metody pracy opierają się na bieżącym, bezpośrednim doświadczeniu osób biorących udział w zajęciach. Pomagamy tworzyć sytuacje sprzyjające uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych, służących rozwojowi osobistemu i zawodowemu. Zajęcia prowadzone są w małych grupach (ok. 10-15 osób), przy pomocy metod aktywizujących.

Continue reading