Szkolenia dla firm

Nasza oferta szkoleniowa dotyczy osób chcących rozwijać i doskonalić umiejętności przydatne zarówno w kontakcie indywidualnym, jak i relacjach w grupie czy zespole pracowniczym. Kładziemy nacisk zwłaszcza na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, zachowań asertywnych, współpracę w zespole i zdolność efektywnego radzenia sobie z obciążeniami. Priorytetowym celem naszych spotkań jest poszukiwanie takich rozwiązań, które pozostają w zgodzie z wewnętrznym światem wartości, a jednocześnie mogą pozytywnie wpływać na odczuwaną jakość życia. Zależy nam na tym, aby absolwenci naszych kursów, warsztatów i szkoleń wychodzili z nich z przeświadczeniem zdobycia rzetelnej wiedzy i konkretnych, przydatnych umiejętności. Wszystkie zajęcia prowadzimy za pomocą metod aktywizujących, które wyzwalają naturalną energię uczestników. W małych grupach (6 – 8, max 12 – 15 osób), pod kierunkiem doświadczonych trenerów , rozwijamy i doskonalimy wiedzę i umiejętności niezbędne w życiu osobistym i konieczne bądź przydatne w pracy zawodowej.

Continue reading