Cezary Godlewski

Psycholog, studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1981-1986). W 1999 r. w Akademii Medycznej w Białymstoku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w specjalności biologia zachowania. Współzałożyciel  Ośrodka INTRA Białystok, aktualnie jest pracownikiem Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

Z Ośrodkiem Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA współpracuje w obszarze działalności superwizyjnej.

Continue reading

Teresa Krawczuk

Psycholog – specjalizacja kliniczna (Uniwersytet Gdański, 1981-1986). Członek Sekcji Psychoterapii oraz Sekcji Trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra. Współzałożycielka Ośrodka Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA w Białymstoku. Od wielu lat pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku, gdzie zajmuje się diagnozą  oraz poradnictwem psychologicznym .

Aktualnie z Ośrodkiem Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA współpracuje w obszarze działalności szkoleniowej.

Continue reading