Danuta Matreńczyk

Pedagog, socjoterapeuta doradca zawodowy oraz trener I i II stopnia (licencja nr 242) w zakresie prowadzenia treningów psychologicznych i warsztatów szkoleniowych rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. (1997 r.)

W Ośrodku Rozwoju Osobistego i Psychoterapii ,,Intra” w Białymstoku, prowadzi treningi psychologiczne, m.in. trening interpersonalny, asertywności jak również warsztaty szkoleniowe, w tym: warsztat antystresowy, pracy nad zmianą, umiejętności wychowawczych, pracy nad konfliktem, efektywnej komunikacji, poczucia własnej wartości. Prowadzi również szkolenia dla pracowników firm, instytucji oraz klientów indywidualnych z zakresu rozwijania i doskonalenia kompetencji miękkich, niezbędnych w dobrym wypełnianiu ról zawodowych: zachowania asertywne w pracy, negocjacje, mediacje, komunikacja w zespole, twórcze podejście do konfliktów i kryzysów, autoprezentacja.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, jest współautorką programu studiów podyplomowych z Socjoterapii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, prowadzi superwizję zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych przez absolwentów tych studiów. Prowadzi również zajęcia z zakresu kompetencji miękkich i rozwoju osobistego dla różnych grup zawodowych, w tym studentów, uczestników studiów podyplomowych z socjoterapii, rodziców, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób ,,wychodzących” z problemu uzależnienia i innych.

Jako doradca zawodowy i trener wiele lat pracuje z osobami zagrożonymi utratą pracy, bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami wychodzącymi z problemu uzależnienia od narkotyków poprzez pracę metodą indywidualnych i grupowych sesji doradczych oraz metodą coaching’u.

Motto życiowe i zawodowe z „Historii pewnego ołówka”: „…w ołówku nieważna jest drewniana otoczka, ale grafit w środku. Dlatego zawsze wsłuchuj się w to, co dzieje się w tobie…”