Joanna Nitkiewicz-Powichrowska

Psycholog – specjalizacja kliniczna, psychoterapeuta. Studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego (1981-1986). Członek Sekcji Psychoterapii, Sekcji Trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.

Współzałożycielka Ośrodka Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA w Białymstoku.

Licencje:

Certyfikat psychoterapeuty PCE EUROPE Network of the European Associations for Person-Centred and Experiential Psychotherapy and Counselling

Certyfikat Psychoterapeuty (nr 12/T/2016) Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra (2016 r.)

Superwizor w procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Intra (2017)

Trener I i II stopnia (licencja nr 112) w zakresie prowadzenia treningów psychologicznych i warsztatów szkoleniowych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1994 r.)

Rekomendacja Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej (2003).

Od wielu lat, jako trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, prowadzi również szkolenia dla pracowników oświaty, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia oraz studentów z zakresu: socjoterapii, asertywności, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, umiejętności wychowawczych i inne. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych psychoedukacyjnych oraz profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, treningów i warsztatów psychologicznych dla osób dorosłych, pracujących nad własnym rozwojem osobistym.

W Ośrodku Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA – Białystok (od 1994 r.) prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową dorosłych jak również konsultacje dla małżeństw i rodzin przeżywających kryzys emocjonalny. Od maja 2017r. prowadzi także superwizję pracy psychoterapeutycznej (indywidualną i grupową), pod stałą opieką merytoryczną Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Prowadzi również superwizję zajęć socjoterapeutycznych oraz innych zajęć grupowych prowadzonych metodą treningu psychologicznego lub warsztatu szkoleniowego.

Od maja 2017 r. jest superwizorem w procesie certyfikacji (Lista superwizorów w procesie certyfikacji przy Polskim Towarzystwie Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra).

Pracuje w podejściu humanistycznym, doświadczeniowym, wykorzystuje także elementy różnych szkół psychoterapii.

Motto zawodowe: „Najprzyjemniejszy moment w terapii, to ten, kiedy człowiek odnajdując siebie, zaczyna odczuwać radość, pełnię życia i… już nas nie potrzebuje.”