O nas

Joanna Nitkiewicz-Powichrowska

4

Psycholog – specjalizacja kliniczna, psychoterapeuta. Studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego (1981-1986). Członek Sekcji Psychoterapii, Sekcji Trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.

Współzałożycielka Ośrodka Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA w Białymstoku.

Licencje:

Trener I i II stopnia (licencja nr 112) w zakresie prowadzenia treningów psychologicznych i warsztatów szkoleniowych  rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1994 r.) 

Rekomendacja Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej (2003).

Certyfikat Psychoterapeuty (nr 12/T/2016) Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra (2016 r.)

Od maja 2017 r. jest superwizorem w procesie certyfikacji (Lista superwizorów w procesie certyfikacji przy Polskim Towarzystwie Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra).

Od wielu lat, jako trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, prowadzi również  szkolenia dla pracowników oświaty, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia oraz studentów z zakresu: socjoterapii, asertywności, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, umiejętności wychowawczych i inne. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych psychoedukacyjnych oraz profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, treningów i warsztatów psychologicznych dla osób dorosłych, pracujących nad własnym rozwojem osobistym.

W Ośrodku Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA – Białystok (od 1994 r.) prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową dorosłych jak również konsultacje dla małżeństw i rodzin przeżywających kryzys emocjonalny. Od maja 2017r. prowadzi także superwizję pracy psychoterapeutycznej (indywidualną i grupową), pod stałą opieką merytoryczną Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Prowadzi również superwizję zajęć socjoterapeutycznych oraz innych zajęć grupowych prowadzonych metodą treningu psychologicznego lub warsztatu szkoleniowego.

Pracuje w podejściu humanistycznym, doświadczeniowym, wykorzystuje także elementy różnych szkół psychoterapii. 

Motto zawodowe: „Najprzyjemniejszy moment w terapii, to ten, kiedy człowiek odnajdując siebie, zaczyna odczuwać radość, pełnię życia i… już nas nie potrzebuje.” 

Danuta Matreńczyk

3

Pedagog, socjoterapeuta doradca zawodowy oraz trener I i II stopnia (licencja nr 242) w zakresie prowadzenia treningów psychologicznych i warsztatów szkoleniowych  rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. (1997 r.) 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, jest współautorką programu studiów podyplomowych z Socjoterapii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, prowadzi superwizję zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych przez absolwentów tych studiów. Prowadzi również zajęcia z zakresu kompetencji miękkich i rozwoju osobistego dla różnych grup zawodowych, w tym studentów, uczestników studiów podyplomowych z socjoterapii, rodziców, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób ,,wychodzących” z problemu uzależnienia i innych.

Jako doradca zawodowy i trener wiele lat pracuje z osobami zagrożonymi utratą pracy, bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami wychodzącymi z problemu uzależnienia od narkotyków poprzez pracę metodą indywidualnych i grupowych sesji doradczych oraz metodą coaching’u.

We współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Osobistego i Psychoterapii ,,Intra” w Białymstoku, prowadzi treningi psychologiczne, m.in. trening interpersonalny, asertywności jak również warsztaty szkoleniowe, w tym: warsztat antystresowy, pracy nad zmianą, umiejętności wychowawczych, pracy nad konfliktem, efektywnej komunikacji, poczucia własnej wartości. Prowadzi również szkolenia dla pracowników firm, instytucji oraz klientów indywidualnych z zakresu rozwijania i doskonalenia kompetencji miękkich, niezbędnych w dobrym wypełnianiu ról zawodowych: zachowania asertywne w pracy, negocjacje, mediacje, komunikacja w zespole, twórcze podejście do konfliktów i kryzysów, autoprezentacja.

Motto życiowe i zawodowe z „Historii pewnego ołówka”:

„…w ołówku nieważna jest drewniana otoczka, ale grafit w środku. Dlatego zawsze wsłuchuj się w to, co dzieje się w tobie…”

Teresa Krawczuk

2

Psycholog – specjalizacja  kliniczna (Uniwersytet Gdański, 1981-1986). Członek Sekcji Psychoterapii oraz Sekcji Trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.

Współzałożycielka Ośrodka Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA w Białymstoku.

Licencje: 
Trener I i II stopnia (licencja nr 88) w zakresie prowadzenia treningów psychologicznych i warsztatów szkoleniowych  rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1994 r.)

Rekomendacja Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej (2003 r.)

Certyfikat psychoterapeuty (nr 16/T/2016) Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra (2016 r.)

Doświadczenie zawodowe

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii, różnorodnych treningów i warsztatów psychologicznych oraz szkoleń dla różnych grup zawodowych, w tym szkolenie z zakresu socjoterapii. Zajmuje się tworzeniem i realizacją programów profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży jak również konsultowaniem zgłaszanych przez rodziców trudności wychowawczych. Od września 1986r. do październik 1988 r. pracowała w Ośrodku Terapii Nerwic w Białymstoku, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych. Od 1994r do sierpnia 2018 r. pracowała w Ośrodku Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA – Białystok gdzie prowadziła indywidualną terapię psychologiczną.

Od listopada 1988r. do chwili obecnej pracuje na stanowisku psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku, gdzie zajmuje się diagnozą, udzielaniem szeroko pojętej pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i ich rodzicom oraz prowadzeniem wykładów, prelekcji, zajęć warsztatowych oraz szkoleń dla pracowników oświaty.

We współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Osobistego i Psychoterapii ,,Intra” w Białymstoku prowadzi treningi psychologiczne oraz w miarę zapotrzebowania współprowadzi grupy terapeutyczne.

W obszarze działalności superwizyjnej Ośrodek Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA współpracuje z Panem Cezarym Godlewskim, współzałożycielem Ośrodka INTRA Białystok, aktualnie pracownikiem Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie

Cezary Godlewski

5

Psycholog, studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1981-1986). W 1999 r. w Akademii Medycznej w Białymstoku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w specjalności biologia zachowania.

Licencje:

Certyfikat Psychoterapeuty (nr 131) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, (2007 r.).

Certyfikat Psychoterapeuty (nr 11/T/2016) Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra (2016 r.)

Certyfikat Superwizora (nr certyfikatu: 104) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2016 r.)

Motto zawodowe: „Człowiek odnajduje swoją duchową tożsamość w innym człowieku. Tylko wtedy pomoc płynie z wnętrza”

Wykonanie strony AAOO.pl - strony internetowe - https://www.aaoo.pl