Psychoterapia

W pracy psychoterapeutycznej pracujemy w podejściu humanistycznym, doświadczeniowym. Przywiązujemy dużą wagę do analizy wewnętrznego doświadczenia pacjenta płynącego z jego organizmu „tu i teraz” oraz rozumienia pacjenta jako osoby poszukującej wewnętrznej integracji w obszarach: emocjonalnym, społecznym  i duchowym. Korzystamy również z osiągnięć różnych szkół psychoterapeutycznych.

 

Psychoterapia indywidualna

Czas trwania

  • 1 sesja – 50 minut
  • spotkania cotygodniowe, czas trwania zależny od potrzeb (zwykle do 50 sesji)

Psychoterapia małżeńska i rodzinna

Czas trwania

  • 1 sesja – 90 minut

Porada rodzinna lub małżeńska

Czas trwania

  • 1 sesja – 50 minut

Superwizja indywidualna

Czas trwania

  • 1 sesja: 50-100 minut
  • Częstotliwość: 1 – 2 sesji w miesiącu
Superwizja w małej grupie (do 3 osób)

 

Czas trwania

  • 1 sesja: 50-100 minut
  • Częstotliwość: 1 sesja, co 4-6 tygodni

Psychoterapia grupowa

Grupa terapeutyczna

Program zajęć nastawiony jest na intensywną pracę nad problemami osobistymi. Możliwość pracy w małej grupie, w atmosferze zaufania i konstruktywnej współpracy jest niepowtarzalną okazją do uzyskania różnorodnych informacji zwrotnych, doświadczenia emocjonalnego wsparcia ze strony innych uczestników zajęć jak również zrozumienia i zaakceptowania przyczyn własnych zachowań. 

Czas trwania – 36 godzin

  • spotkania w małej grupie, 3 godz. raz w tygodniu przez okres 3 miesięcy miesięcy (w razie konieczności możliwość przedłużenia do 6 – 12 miesięcy)

Praca nad zmianą

Zajęcia adresowane do osób po psychoterapii indywidualnej lub grupowej, którzy nie potrafią wprowadzić realnych zmian we własnym życiu, przezwyciężyć dotychczasowych nawyków i nieefektywnych sposobów funkcjonowania. Program ukierunkowany jest na pomoc uczestnikom zajęć w rozpoznaniu i przezwyciężaniu wewnętrznych przeszkód osobistych, które utrudniają bądź uniemożliwiają realizację własnych potrzeb. Jest także nastawiony na pomoc w realnym planowaniu zmian oraz skutecznym wcielaniu ich w codzienne życie.

Czas trwania – 30 godzin

  • spotkania w małej grupie, 3-godz. raz w tygodniu

Wykonanie strony AAOO.pl - strony internetowe - https://www.aaoo.pl