Psychoterapia

W  pracy  psychoterapeutycznej  z klientem  pracujemy  w  podejściu   humanistycznym,  doświadczeniowym. Przywiązujemy dużą wagę do analizy wewnętrznego doświadczenia  pacjenta   płynącego    z    jego   organizmu  „tu  i  teraz”    oraz   rozumienia   pacjenta  jako    osoby  poszukującej     wewnętrznej    integracji    w    obszarach:   emocjonalnym, społecznym    i    duchowym.    Korzystamy    również    z    osiągnięć    różnych    szkół  psychoterapeutycznych.

Psychoterapia indywidualna

Czas trwania:

1 sesja: – 50 minut
spotkania cotygodniowe, czas trwania zależny od potrzeb (zwykle do 50 sesji)


Porada małżeńska lub rodzinna

Czas trwania:

1 sesja – 90 minut


Interwencja   w sytuacjach kryzysu

Czas trwania:

1 sesja – 50 minut


Psychoterapia grupowa:

Grupa terapeutyczna dla osób dorosłych

Program zajęć nastawiony jest na intensywną pracę nad problemami osobistymi. Możliwość pracy w małej grupie, w atmosferze zaufania i konstruktywnej współpracy jest niepowtarzalną okazją do uzyskania różnorodnych informacji zwrotnych, doświadczenia emocjonalnego wsparcia ze strony innych uczestników zajęć jak również zrozumienia i zaakceptowania przyczyn własnych zachowań.

Czas trwania – 36 godzin

spotkania w małej grupie, 3 godz. raz w tygodniu przez okres 3 miesięcy miesięcy (w razie konieczności możliwość przedłużenia do 6 – 12 miesięcy)


Grupa terapeutyczna, rozwojowo – terapeutyczna lub rozwojowa dla młodzieży

Program grupy terapeutycznej zakłada intensywną pracę nad problemami osobistymi, zarówno w relacjach rówieśniczych jak i osobami dorosłymi.  Grupa rozwojowo-terapeutyczna, łączy pracę nad trudnościami w relacjach społecznych z rozwojem i wzmacnianiem  własnych kompetencji osobowych  oraz grupa rozwojowa pomagająca lepiej rozumieć  siebie,  własne potrzeby i oczekiwania oraz realizować  własne marzenia. Dająca emocjonalne wsparcie w budowaniu i rozwijaniu satysfakcjonujących relacji międzyludzkich.

Warunkiem uczestnictwa młodzieży w zajęciach grupowych, jest  odbycie 3 konsultacji, przed rozpoczęciem pracy w grupie, kwalifikujących/lub nie,  do zajęć grupowych oraz udział  ich rodziców w warsztatach nastawionych na doskonalenie  kompetencji wychowawczych, w okresie realizacji zajęć grupowych dla młodzieży.

Kwalifikacja do  grupy dla młodzieży:

  1. konsultacja nastolatka z rodzicami (90 minut), koszt 200,00 zł;
  2. konsultacja nastolatka (60 minut), koszt 150,00
  3. konsultacja nastolatka z rodzicami (60 minut), koszt 150 zł.

Spotkania młodzieży, odbywają się  w małej grupie, 2 godz. raz w tygodniu, od października  do czerwca, uwzględniając przerwy świąteczne oraz ferie zimowe i wiosenne

Spotkania  rodziców odbywają się raz w miesiącu i trwają 3 – 4 godziny, stosownie do zapotrzebowania.

Czas trwania: rok szkolny (październik – maj )


Praca nad zmianą: zajęcia dla dorosłych lub młodzieży

Zajęcia adresowane do osób po psychoterapii indywidualnej lub grupowej, którzy nie potrafią wprowadzić realnych zmian we własnym życiu, przezwyciężyć dotychczasowych nawyków i nieefektywnych sposobów funkcjonowania. Program ukierunkowany jest na pomoc uczestnikom zajęć w rozpoznaniu i przezwyciężaniu wewnętrznych przeszkód osobistych, które utrudniają bądź uniemożliwiają realizację własnych potrzeb. Jest także nastawiony na pomoc w realnym planowaniu zmian oraz skutecznym wcielaniu ich w codzienne życie.

Czas trwania – 30 godzin

spotkania w małej grupie, 3 godz. raz w tygodniu