Spotkanie muszli z wiatrem

Tylko przez jedną chwilę jesteśmy razem
Ale to właśnie ona odmierza właściwy czas

Tylko kilka razy spojrzymy na siebie
Ale to właśnie wtedy rozsypują się kryjówki

Tylko dwa słowa zamienimy ze sobą
Ale to właśnie one przechowują spotkanie

jak muszla, która kołysze
jak wiatr, który niczego nie rozwiewa
i niczego nie gubi
jak wiatr, który wraca
i śpiewa

Cezary Godlewski