Teresa Krawczuk

Psycholog – specjalizacja kliniczna (Uniwersytet Gdański, 1981-1986). Członek Sekcji Psychoterapii oraz Sekcji Trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra. Współzałożycielka Ośrodka Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA w Białymstoku. Od wielu lat pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku, gdzie zajmuje się diagnozą  oraz poradnictwem psychologicznym .

Aktualnie z Ośrodkiem Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA współpracuje w obszarze działalności szkoleniowej.

Licencje:
Trener I i II stopnia (licencja nr 88) w zakresie prowadzenia treningów psychologicznych i warsztatów szkoleniowych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1994 r.)

Rekomendacja Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej (2003 r.)

Certyfikat psychoterapeuty (nr 16/T/2016) Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra (2016 r.)

Doświadczenie zawodowe

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz grupowej, różnorodnych treningów i warsztatów psychologicznych jak również wykładów, prelekcji oraz szkoleń dla pracowników oświaty oraz  innych grup zawodowych, korzystających w pracy zawodowej z metod aktywnych. Na co dzień zajmuje się także diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, tworzeniem i realizacją programów profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży jak również pomocą psychologiczną w zakresie zgłaszanych przez rodziców trudności dydaktycznych i wychowawczych.