Pomoc na granicy

Włączając się w akcję środowiska  psychoterapeutów m. Białystok, Ośrodek Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA proponuje bezpłatne konsultacje telefoniczne dla żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów, pracowników medycznych, działaczy organizacji pomocowych oraz  mieszkańców terenów przygranicznych, którzy  potrzebują rozmowy lub wsparcia psychicznego w tym trudnym doświadczeniu.
Osoby zainteresowane mogą dzwonić do  Ośrodka, nr. tel.: 600 635 145 w poniżej wskazanych terminach:
Poniedziałek:
18.00 – 19.00
Wtorek
10.00 – 11.00
Środa
10.00 – 11.00
Czwartek
18.00 – 19.00
Piątek
10.00 – 11.00