Covid-19

Obecnie, z powodu zagrożenia epidemiologicznego Covid-19 większość działań psychoterapeutycznych oraz szkoleniowych  prowadzonych jest w formie online. Osoby zaszczepione (po drugiej dawce lub trzeciej przypominającej), po okazaniu zaświadczenie o szczepieniu, mogą być przyjęte na psychoterapię w trybie  stacjonarnym, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

W  formie  online  lub  stacjonarnie (po spełnieniu ww. warunków) prowadzimy również superwizję indywidualną. Superwizję  grupową dla psychoterapeutów, z powodów epidemiologicznych, prowadzimy nadal w formie online. Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego dla osób, które nie korzystają z Internetu lub nie mają dostępu do komputera, smartfona lub Internetu.

Od lutego 2021,  uruchomiliśmy też  konsultacje telefoniczne lub online, dla osób przeżywających osamotnienie, pracujących w przewlekłym stresie, po przebytej chorobie Covid-19 lub przeżywających lęk i niepokój o zdrowie własne i osób bliskich. W tej formie prowadzić również będziemy, m.in. warsztaty antystresowe, warsztaty asertywności oraz treningi relaksacyjne.

Nasz zespół jest przygotowany do pracy online, oferując pomoc psychologiczną oraz psychoterapeutyczną poprzez komunikatory internetowe, min. Skype, Messenger, Zoom, WhatsApp i inne dogodne dla klienta, umożliwiające prowadzenie rozmowy z wizją na komputerze. Pracownicy Ośrodka, na życzenie klienta udzielają także pomocy w instalacji tych programów.