Covid-19

Obecnie, z powodu zagrożenia epidemiologicznego Covid-19 wszystkie działania psychoterapeutyczne oraz szkoleniowe Ośrodka prowadzone są online.

W tej formie prowadzimy również superwizję indywidualną i grupową dla psychoterapeutów. Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego dla osób, które nie korzystają z Internetu lub nie mają dostępu do komputera, smartfona lub Internetu.

Od lutego 2021, online, planujemy uruchomić także grupy wsparcia dla osób przezywających osamotnienie, pracujących w przewlekłym stresie, po przebytej chorobie Covid-19 lub przeżywających lęk i niepokój o zdrowie własne i osób bliskich. W tej formie prowadzić również będziemy, m.in. warsztaty antystresowe, warsztaty asertywności oraz treningi relaksacyjne.

Nasz zespół jest przygotowany do pracy online, oferując pomoc psychologiczną oraz psychoterapeutyczną poprzez komunikatory internetowe, min. Skype, Messenger, Zoom, WhatsApp i inne dogodne dla klienta, umożliwiające prowadzenie rozmowy z wizją na komputerze. Pracownicy Ośrodka, na życzenie klienta udzielają także pomocy w instalacja tych programów.