Superwizja

Od 2017 r. w Ośrodku prowadzona jest również superwizja pracy psychoterapeutycznej, socjoterapeutycznej  oraz trenerskiej, w formie  indywidualnej i grupowej, pod opieką merytoryczną Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie

Superwizja indywidualna

Czas trwania:

1 sesja: 50-90 minut
Częstotliwość: 1 – 2 sesji w miesiącu

Prowadząca: Joanna Nitkiewicz-Powichrowska, Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii  Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra

________________________________________________________________________________________________

Superwizja w małej grupie (do 3-8 osób)

Czas trwania:

1 spotkanie grupowe: 100 -250 minut
Częstotliwość: 1 sesja, co 4-6 tygodni

Prowadząca: Joanna Nitkiewicz-Powichrowska, Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii   Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra