Superwizja

Od 2017 r. w Ośrodku prowadzona jest również superwizja pracy psychoterapeutycznej, socjoterapeutycznej  oraz trenerskiej, w formie  indywidualnej i grupowej, pod opieką merytoryczną Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie

Superwizja indywidualna

Czas trwania:

1 sesja: 50-100 minut
Częstotliwość: 1 – 2 sesji w miesiąc

________________________________________________________________________________________________

Superwizja w małej grupie (do 6-8 osób)

Czas trwania:

1 sesja: 100 -200 minut
Częstotliwość: 1 sesja, co 4-6 tygodni