Aktualności Covid-19

Obecnie, z powodu zmniejszenia zagrożenia epidemiologicznego Covid-19 większość działań psychoterapeutycznych oraz szkoleniowych  prowadzonych jest w formie stacjonarnej. Osoby chorujące, przechodzące infekcję, z obniżoną odpornością lub w trakcie rekonwalescencji proszone są o wybieranie formy online, z uwagi na własne dobro oraz szacunek do innych pacjentów.

Continue reading

Superwizja

Od 2017 r. w Ośrodku prowadzona jest również superwizja pracy psychoterapeutycznej, socjoterapeutycznej  oraz trenerskiej, w formie  indywidualnej i grupowej, pod opieką merytoryczną Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie

Continue reading

Pomoc na granicy

Włączając się w akcję środowiska  psychoterapeutów m. Białystok, Ośrodek Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA proponuje bezpłatne konsultacje telefoniczne dla żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów, pracowników medycznych, działaczy organizacji pomocowych oraz  mieszkańców terenów przygranicznych, którzy  potrzebują rozmowy lub wsparcia psychicznego w tym trudnym doświadczeniu.
Osoby zainteresowane mogą dzwonić do  Ośrodka, nr. tel.: 600 635 145 w poniżej wskazanych terminach:
Wtorek
18.00 – 19.00
Środa
18.00 – 19.00
Czwartek
18.00 – 19.00

Szkolenia dla firm

Nasza oferta szkoleniowa dotyczy osób chcących rozwijać i doskonalić umiejętności przydatne zarówno w kontakcie indywidualnym, jak i relacjach w grupie czy zespole pracowniczym. Kładziemy nacisk zwłaszcza na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, zachowań asertywnych, współpracę w zespole i zdolność efektywnego radzenia sobie z obciążeniami. Priorytetowym celem naszych spotkań jest poszukiwanie takich rozwiązań, które pozostają w zgodzie z wewnętrznym światem wartości, a jednocześnie mogą pozytywnie wpływać na odczuwaną jakość życia. Zależy nam na tym, aby absolwenci naszych kursów, warsztatów i szkoleń wychodzili z nich z przeświadczeniem zdobycia rzetelnej wiedzy i konkretnych, przydatnych umiejętności. Wszystkie zajęcia prowadzimy za pomocą metod aktywizujących, które wyzwalają naturalną energię uczestników. W małych grupach (6 – 8, max 12 – 15 osób), pod kierunkiem doświadczonych trenerów , rozwijamy i doskonalimy wiedzę i umiejętności niezbędne w życiu osobistym i konieczne bądź przydatne w pracy zawodowej.

Continue reading

Rozwój osobisty

Prowadzone przez nas zajęcia w obszarze rozwoju osobistego odnoszą się do różnych sfer naszego życiowego funkcjonowania. Służą pogłębianiu samoświadomości i lepszemu rozumieniu siebie w kontaktach z innymi, a także rozwojowi ważnych w tym zakresie umiejętności. Zachęcamy i zapraszamy do doświadczania satysfakcji związanej z pracą nad sobą poprzez udział w warsztatach szkoleniowych i treningach psychologicznych pod kierunkiem doświadczonych osób prowadzących szkolenia. Zajęcia adresowane są do wszystkich osób pragnących doskonalić własne umiejętności interpersonalne, rozwijać satysfakcjonujące kontakty z innymi ludźmi oraz zwiększać własną efektywność w życiu prywatnym oraz społecznym. Nasze metody pracy opierają się na bieżącym, bezpośrednim doświadczeniu osób biorących udział w zajęciach. Pomagamy tworzyć sytuacje sprzyjające uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych, służących rozwojowi osobistemu i zawodowemu. Zajęcia prowadzone są w małych grupach (ok. 10-15 osób), przy pomocy metod aktywizujących.

Continue reading

Psychoterapia

W  pracy  psychoterapeutycznej  z klientem  pracujemy  w  podejściu   humanistycznym,  doświadczeniowym. Przywiązujemy dużą wagę do analizy wewnętrznego doświadczenia  pacjenta   płynącego    z    jego   organizmu  „tu  i  teraz”    oraz   rozumienia   pacjenta  jako    osoby  poszukującej     wewnętrznej    integracji    w    obszarach:   emocjonalnym, społecznym    i    duchowym.    Korzystamy    również    z    osiągnięć    różnych    szkół  psychoterapeutycznych.

Continue reading